Bilimport hitta fynden utomlands

Allt fler privatpersoner väljer att importera bil själva. Bilimport har på kort tid blivit lika vanligt som att köpa bil i Sverige. Här kan du läsa hur du går till väga om du vill importera din bil sälv. Har du frågor om bilimport så ställ din fråga i bilimport forumet.

» Så här importerar du från Tyskland
» Pressa priset på bilförsäkringen

Importera bil – från början till slut
Här får du överskådlig information om hur importen av ett fordon går till och vilka regler som gäller – från det att fordonet anländer till den svenska gränsen till dess att fordonet är körklart.

  • Förtulla fordonet hos Tullverket (om du har importerat från ett land utanför EU eller från ett EES-land).
  • Anmäl till Skatteverket i Ludvika om det gäller införsel av ett nytt fordon från ett annat EU-land. Mervärdesskatt ska betalas på inköpspriset.
  • Teckna en trafikförsäkring för tillfällig registrering hos ett försäkringsbolag (om du ansöker om tillfällig registrering i samband med ursprungskontrollen).
  • Ansök om ursprungskontroll hos Transportstyrelsen.
  • Beställ tid för registreringsbesiktning och teknisk identitetskontroll hos Bilprovningen eller Svensk Maskinprovning AB (beroende på vilken typ av fordon det gäller), när ursprungskontrollen är godkänd.
  • Om fordonet även behöver kontrollbesiktas, kan kontrollbesiktningen göras hos Bilprovningen direkt efter att registreringsbesiktningen är godkänd.
  • Efter godkänd registreringsbesiktning och teknisk identitetskontroll tilldelas fordonet ett registreringsnummer, och registreringsbevis och skyltar skickas till ägaren.
  • När du har fått registreringsbevis och skyltar, kan du ställa på fordonet hos Transportstyrelsen. Om fordonet är trafikförsäkringspliktigt, ska en vanlig trafikförsäkring finnas.

Reglerna för import och införsel av fordon skiljer sig åt beroende på vilket land fordonet kommer ifrån. Här nedan kan du se vilka länder som hör till EU och EES. När du tar in ett fordon från ett EU-land kallas det för införsel. När du tar in ett fordon från ett land utanför EU, kallas det för import.

Införsel från EU-länder
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Import från EES-länder
Fordon som importeras från ett EES-land måste förtullas. Fordonet omfattas för övrigt av samma regler som gäller vid införsel från ett EU-land. Följande länder omfattas av EES-avtalet: Norge, Island och Liechtenstein.

Import från länder utanför EU
Fordon som importeras från ett land utanför EU ska förtullas. Anmäl fordonet till tullkontoret omedelbart på införselorten. Efter anmälan kan du transportera fordonet till en annan ort i Sverige och förtulla det där. Du får då deponera ett belopp som säkerhet för de avgifter som tas ut vid import.