Tjänstebil

Vad kostar en tjänstebil? Lönar det sig verkligen med tjänstebil eller skall du köra en egen bil? Att köra privat med en företagsbil är en förmån och ska därmed beskattas. Bilförmånen beräknas till marknadsvärdet enligt en schablon.

Förmånsvärdet för tjänstebil grundar sig på
- 9 procent av nybilspriset (Skatteverkets nybilsprislista).
- 31,7 procent av basbeloppet.
- 75 procent av statslåneräntan multiplicerad med nybilspriset.
- Prisbasbeloppet är 42 800 kronor för 2009.

Så här räknar du:
Om nybilspriset är 300 000 kronor blir förmånsvärdet
(31,7 % av 42 800) + (9 % av 300 000) + (75 % av 2,89 x 300 000) = 47 071

Undantag för lyxbilar
För bilar, som kostar mer än 321 000 kronor (7,5 basbelopp) läggs 20 procent av det överskjutande beloppet till förmånsvärdet.

Nedsättning om du kör mycket
Om du kör mer än 3 000 mil per år i tjänsten får du förmånsvärdet reducerat med 25 procent.

Ännu mera jämkning
Om du inte kan nyttja din tjänstebil privat för att den används av flera eller för jourberedskap kan du jämka bilförmånsvärdet till lägst 40 procent av ett basbelopp, det vill säga 17 120 kronor.

Avdrag för arbetsresor
Om du kör tjänstebil får du göra avdrag för resor till och från arbetet med 9.50 kronor per mil (6.50 kronor för diesel). Du får göra avdrag även om företaget betalar bränslet. Du får även dra av kostnader för vägtullar, broavgifter och färjor. Men du får bara dra av de kostnader som överstiger 8 000 kronor per år.

Skattelindring för miljöbilar
Om du har en elbil, elhybridbil eller gasdriven bil (dock ej gasol) bestäms tjänstebilsvärdet till 60 procent av närmast jämförbara bil. Nedsättningen får dock inte vara högre än 16.000 kronor/år.

Om du har en alkoholdriven bil (etanol/metanol) bestäms förmånsvärdet till 80 procent av värdet av närmast jämförbara bil. Nedsättningen får inte vara högre än 8.000 kronor/år.

Eventuell extrautrustning och uppgift om minst 3.000 mils körning i tjänsten tas med vid beräkning av förmånsvärdet för den närmast jämförbara bilen.

Arbetsgivaren kan själv, utan särskild ansökan till Skatteverket, sätta ned förmånsvärdet för miljöbilar.

Skatteverket informerar
Mer information om tjänstebil, förmånsbil, bilförmånsberäkning, delad dispositionsrätt, drivmedel vid bilförmån, justering av förmånsvärde, körjournal m.m. finns på skatteverkets hemsida.

Mer information om tjänstebil
» Skillnad mellan tjänstebil och leasingbil
» Skillnad mellan tjänstebil och förmånsbil
» Privatleasing tjänstebil för privatpersoner