Miljöbil

Begreppet miljöbil innefattar vanligen personbilar som uppfyller högre krav med avseende på utsläpp av miljöfarliga ämnen, jämfört med vanliga bilar. Det finns dock ännu inte någon enhetlig definition av begreppet miljöbil, utan olika kriterier tillämpas av olika kommuner och myndigheter.


Miljöbilspremie och miljöbil vid statlig upphandling
I regeringens förordning för statliga myndigheters inköp av personbilar finns krav på att en viss andel ska vara miljöfordon. (Förordning SFS 2004:1364 och efterföljande om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar).

Privatpersoner som köper miljöbil har rätt till 10.000 kr bidrag i en så kallad miljöbilspremie. Regeringen beslutade ursprungligen att premien skulle gälla inköp till och med december 2009 men har nu föreslagit att premien upphör inköp som görs efter 30 juni 2009. Premien utbetalas automatiskt ett halvår efter inköpet. (Förordning (2007:380) om miljöbilspremie).

Hur definieras en miljöbil?
Definitionerna avser endast inköp av nya personbilar med maximalt fyra sittplatser utöver förarplats. Följande betraktas som miljöbil:

- Bensin- och dieseldrivna fordon inklusive elhybridmodeller som släpper ut max 120 g/km koldioxid per km (motsvarar c:a 5,0 lit bensin resp 4,5 lit diesel per100 km). De måste tillhöra miljöklass 2005 (bensinbilar) resp miljöklass 2005PM (dieselbilar). Miljöklasskravet på dieselbilar innebär att de måste ha partikelfilter eller annan effektiv rening som släpper ut maximalt 5 mg partiklar per km.

- Bilar som drivs med etanol E85. Miljöbilar som drivs med E85 får maximalt förbruka motsvarande 9,2 liter bensin per 100 km och måste tillhöra miljöklass 2005.

- Bilar som drivs med naturgas-biogas (metan). Miljöbilar som drivs med gas får maximalt förbruka 9,7 kubikmeter gas per 100 km och måste tillhöra miljöklass 2005.

Automatväxlade versioner av alternativbränsledrivna bilar tillåts förbruka mer bränsle än maxnivåerna som anges ovan om de är identiska i övrigt med en manuellt växlad modell som klarar kraven.

Hybridbil
Hybridbil är en typ av bil som utöver en vanlig förbränningsmotor även har en elmotorer och batterier som hjälper till att driva bilen.

Exempel på hybridbilar: Honda Civic Hybrid, Lexus RX400h, Lexus GS450h, Toyota Prius, Honda Insight, Toyota Camry, Lexus LS600h, Ford Escape Hybrid och Cadillac escalade 2009

Gasbil
Gasbilar drivs vanligen med naturgas eller biogas, som i båda fallen huvudsakligen består av metan, eller motorgas som huvudsakligen består av propan och butan. Biogas är ett biobränsle, vilket gör att klimatpåverkan minimeras. Naturgas är däremot ett fossilt bränsle, men ger ändå cirka 20 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med bensin. Även motorgas är ett fossilt bränsle, men ger cirka tio till 15 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med bensin. Begreppet fordonsgas omfattar båda typer av metangas. Gasdriften ger lägre utsläpp av partiklar, vilket är särskilt viktigt i stadsmiljöer. Gasbilar är klassade som miljöbilar i bland annat Göteborg och Stockholm och gynnas därmed med diverse parkeringsförmåner och frihet från trängselskatt. Dessutom reduceras förmånsvärdet för tjänstebilar med 40 procent.


Förkortningen CNG (Compressed Natural Gas) används ofta i biltillverkarnas modellbeteckningar för de bilar som kan köras på metangas (naturgas eller biogas).

Exempel på gasbilar: Citroen C3 CNG, Fiat Multipla, Fiat Punto BiPower, Mercedes-Benz E200 Sedan NGT, Opel Combo 1,6 CNG tour, Opel Zafira 1,6 CNG, Volkswagen Caddy 2,0 Ecofuel Kombi, Volkswagen Caddy 2,0 Ecofuel Life, Volkswagen Touran 2,0 Ecofuel, Volvo S60 Bi-Fuel CNG, Volvo V70 Bi-Fuel CNG

Etanolbil
Etanolbilar är de i särklass mest populära bilarna drivna med förnyelsebara drivmedel i Sverige. En etanolbil är på det stora hela väldigt lik en "vanlig" bensindriven bil. Skillnaden är att en etanolbil drivs med bränslet E85, som till största delen består av etanol. Etanolbilen kan även drivas med bensin, eller en godtycklig blandning av bensin och E85.

Exempel på etanolbilar: Saab 9-3 BioPower, Saab 9-5 BioPower, Ford Focus Flexifuel, Ford Taurus Flexifuel, Volvo C30 1,8F, Volvo S40 1,8F, Volvo V50 1,8F , Volvo V70 2,0F, Volvo V70 2,5FT

» Mer information om elbil
» Mer information om hybridbil
» Mer information om plug in-hybrid
» Information om miljöbil som tjänstebil