Bilgaranti

Det kan vara svårt att hitta rätt bil. Dolda mekaniska fel och rostskador kan göra drömbilen till en ren mardröm. Provkör eller konditionstesta bilen och om du handlar av en bilhandlare kan du alltid begära varudeklaration. Kontrollera när bilen ska besiktigas, ta en titt i serviceboken och kontakta eventuellt andra ägare. Köper du en bil av en privatperson gäller Köplagen, om du däremot köper av en bilhandlare gäller konsumentköplagen, vilken ger dig ett bättre skydd.

Konsumentköplagen ett grundskydd
Handlar du en begagnad bil hos en bilhandlare har du ett minimiskydd. Konsumentköplagen är tvingande vilket innebär att avtal som försämrar din rätt som konsument inte gäller medan du har möjlighet att avtala fram bättre villkor.

Bedömning av fel
Vid en bedömning av vad som är fel utgår man från vad som avtalats vid köpet. Ett fel som köparen kände till räknas inte som ett egentligt fel. Förutom det så finns det vissa allmänna bestämmelser om vad som anses vara ett fel.

Sexmånadersregeln
Från den 1 juli 2002 gäller att fel som visar sig sex månader efter köpet ska anses ha funnits vid köpet, om inte säljaren kan visa att så inte var fallet. Ett exempel är att säljaren har ett testprotokoll som visar att felet inte fanns vid köptillfället. Är det uppenbart att felet beror på något som hänt efter köpet är säljaren inte ansvarig. Detsamma gäller om du varit vårdslös eller om det har skett en olyckshändelse efter köpet.

Några exempel på fel
- En bil visar sig vara i sämre skick än du, med hänsyn till bland annat pris, årsmodell och körsträcka, haft anledning att räkna med, anses den felaktig. Vid försäljning av begagnade bilar brukar säljarna ofta skriva att "Bilen säljs i befintligt skick", sådana klausuler innebär alltså inte att säljaren fritas från allt ansvar beträffande skicket.

- Skicket avviker från vad som står i avtalet, vad säljaren muntligt lovat, eller från utfästelser i någon annan handling som överlämnats till köparen (till exempel varudeklaration).

- När bilen är i ett sådant skick att den inte skulle godkännas utan anmärkning vid en kontrollbesiktning.

Kan en bil som sålts i befintligt skick vara behäftad med fel?
Ja i vissa fall. Om säljaren förstått att köparen har tänkt använda sig av bilen för ett speciellt ändamål och bilen sedan inte går att använda som köparen tänkt sig. Om bilen är i väsentligt sämre skick än vad man kunnat förvänta sig med tanke på årsmodell och pris kan den också anses felaktig.

Reklamera fel
Så fort du upptäckt ett fel på bilen ska du reklamera den. Meddelar du säljaren inom två månader från det du märkte felet skall reklamationen anses ha inkommit i rätt tid. Reklamera alltid så snart som möjligt.

Reparera inte själv
Du måste reklamera hos säljaren innan du reparerar felet. Säljaren har nämligen rätt att åtgärda felet själv. I undantagsfall kan du ordna reparationen själv om du till exempel är på resa, men ha alltid en dialog med säljaren.