Förmånsbil

Är de lönsamt med förmånsbil? Skall man äga bilen själv eller ha förmånsbil? Svaret på frågan är: "det beror på förutsättningarna i det enskilda fallet". Målsättningen är att det ur skattesynpunkt skall vara likvärdigt med förmånsbil eller privatbil. Eftersom reglerna till viss del måste var schablonmässigt utformade blir utfallet olika beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet. Antalet körda mil och fördelningen mellan privat- och tjänstemil har stor betydelse.

Ett exempel skall belysa problematiken. Utgångspunkten måste alltid vara att det för arbetsgivaren skall vara kostnadsneutralt. Det innebär att om förmånsbil skall utgå sker det en lönesänkning med så stort belopp att sänkningen inklusive sociala avgifter motsvarar företagets kostnad för förmånsbilen.

Ett exempel på hur man räknar ut kostanden för en förmånsbil
Volvo V70 2,4 140 hk, nybilspris 260.900:- ingen extrautrustning.
Årlig körsträcka 2.000 mil varav 500 mil i tjänsten. Ej resor till och från arbetet

Bilen finansieras med lån med ränta 6 %.
Avskrivningen beräknas till 10 %.
Marginalskatt 52%

Alternativ 1 – bilen ägs privat.
Ersättning erhålls för körning i tjänsten med 25:- per mil

Kostnad för företaget:
500 x 30:- ( i beloppet ingår sociala avgifter på den del som är skattepliktig ) = 15.000:-

Kostnad för den anställde:
Driftskostnader
bensin 2.000 x 12,00
försäkring, skatt, service 
värdeminskning 
räntekostnad efter skatt 
Summa kostnader
Reseersättning efter skatt

Nettokostnad  
=
=
=
=
=
=

=
24.000
8.500
26.090
10.958
69.548
-10.680

 59.388

Alternativ 2 – företaget äger bilen

Kostnad för företaget:
Driftskostnader:

bensin 500 x 9,60
försäkring, skatt, service
värdeminskning
räntekostnad  
sociala avg, förmånsv

Summa kostnader

=
=
=
=
=

=
4.800
7.600
26.090
15.654
13.519

67.663
(efter avdrag för ingående moms, avseende tjänstemil)


För att företagets kostnader skall bli samma som i alternativ 1 (=15.000) krävs att den anställde får en lönesänkning motsvarande 39.770 ( bruttolön 39.770 + sociala avgifter 12.893 = 52.663 )

Kostnad för den anställde:
Driftskostnader:

bensin privatkörning
skatt bilförmån
löneminskning efter skatt

Summa kostnader
=
=
=
=
18.000
21.684
19.090

58.774

Exemplet visar att alternativen är likvärdiga för den anställde

Mer information om förmånsbil
» Skillnad mellan förmånsbil och tjänstebil
» Skillnad mellan förmånsbil och leasingbil
» Privatleasing tjänstebil för privatpersoner