Leasingbil

Om företaget betalar alla kostnader för leasingbilen är den att betrakta som en tjänstebil och ska beskattas som sådan. Betalar du bensinen själv reduceras förmånsvärdet med 20 procent. Om du själv leasar bilen räknas den som en privatbil och det går att göra avdrag för resor i tjänsten eller till och från arbetet med 13 kr per mil.

Hur leasingbilen ska behandlas i deklarationen beror på vem som betalar för bilen.

Företaget betalar
Om det är en leasingbil som företaget betalar alla kostnaderna för betraktas bilen som en förmånsbil. Värdet av det privata nyttjandet måste då tas upp som inkomst. Förmånsvärdet minskas med vad den anställde själv betalar med sin bruttolönen, som t.ex. reparationer, bensin är ett undantag. Om den som disponerar bilen måste betala en viss summa av sin nettolönen till bilhandlaren eller arbetsgivaren dras också den summan av från förmånsvärdet. Den som leasar bilen kan vid hyrestidens slut köpa bilen för restvärdet. Om arbetsgivaren överlåter denna rätt till den anställde så är det en skattepliktig löneförmån om marknadspriset är högre än det pris som bilen köps ut för.

Privat leasing
Om du som anställd leasar en bil och betalar alla kostnaderna tas inte någon bilförmån upp. Leasingavgifterna kan heller inte dras av för den som använder bilen i tjänsten, utan en milersättning som är skattefri upp till 18 kr kan tas ut av arbetsgivaren.

Utköp av leasingbil
Vid utköp av en leasingbil gäller samma regler som vid vanliga bilköp. Den moms som du betalar vid lösen av ett leasingkontrakt är alltså moms på bilens inköpspris och inte moms på leasingavgiften (hyran). Därför gäller samma avdragsförbud vid utköp av en leasingbil som vid andra bilköp.

Mer information om leasingbil
» Skillnad mellan leasingbil och tjänstebil
» Skillnad mellan leasingbil och förmånsbil
» Privatleasing tjänstebil för privatpersoner