Lösgrus på vägarna - en stor fara för motorcyklisterna

MC olycka

Det faktum att lösgrus ligger kvar på vägarna, ofta ganska långt in på vårkanten, innebär en stor fara för motorcyklisterna runt om i landet. Hur länge lösgruset ligger kvar på vägarna varierar beroende på vilken del av landet det rör sig om.

Sant är i alla fall att ju längre det dröjer innan gruset sopas bort – desto större risk innebär det att åka motorcykel i Sverige.

Det är försäkringsbolaget Svedea som har tagit fram oroväckande statistik gällande landets MC-olyckor. Rapporten avslöjar att en häpnadsväckande stor del av alla MC-olyckors orsakas av lösgrus på vägarna, och att över hälften av dessa olyckor sker innan sommaren har börjat.

Av de 600 olyckor som har skett till följd av grus, har ungefär hälften lett till personskador.

Grus – en av de vanligaste farorna


MC fara

Senast den 31a Maj, beroende på vilken del av landet man bor i, ska allt grus från vintern vara borta. Att plocka fram motorcykeln innan dess kan alltså vara farligt – grus på vägarna är nämligen den vanligaste orsaken till att motorcyklister tappar greppet om underlaget och kör omkull.

Det är inte bara kring våren som dessa typer av olyckor sker – under resten av säsongen är det nämligen inte helt ovanligt att grus lämnas kvar efter vägarbeten, eller att en transportbil spiller ut grus från lasten.

Regionala skillnader


MC försäkring

Produktchefen för MC-försäkring på Svedea, Olle Molin, berättar att det råder en väsentlig skillnad i olycksrisken beroende på var i landet man åker. I platser som Kalmar, Östergötland, Uppsala och Södermanland är risken störst. Norrlandslänen är istället den region där motorcyklister färdas säkrast. De regionala skillnaderna är något som förbryllar Olle.

Väghållarens regelverk för att sopa vägarna efter vintern, att varna för grus i samband med lagningar och ny beläggning är samma i hela landet och därför borde inte skillnaderna vara så stora, konstaterar han.

Aktörer jobbar för att öka säkerheten


MC säkerhet

Svedea, tillsammans med SverigesMotorcyklister, understryker vikten av att hålla vägarna fritt från grus när det är säsong. En relativt enkel åtgärd som föreslås är att sätta upp skyltar som varnar för grus och hal vägbana.

Det är nämligen inte bara olyckor som är priset för en bristande säkerhet ute på Sveriges vägar – dessa typer av olycksfall kostar också både samhället och försäkringsbolagen stora summor varje år.