Billån ordlista

Här hittar du de vanligaste orden som förekommer när du ka söka ett billån.

Amortering
Den avbetalning du gör på ditt lån vid varje betalningstillfälle. Det totala lånet minskar med den summa som du betalar in.

Annuitetslån
Låntagaren betalar en förutbestämd avgift för både ränta och amortering tillsammans vid varje betalningstillfälle under lånets löptid. Till skillnad från andra metoder är summan som betalas in alltid samma.

Autogiro
Summan som skall betalas in för lånet dras automatiskt från ett förutbestämt konto vid ett förutbestämt datum.

Avdragsgill
En term som används för utgifter som i deklarationen kan bidra till skattelättnader genom avdrag.

Aviavgift
Kostnad för utskick av inbetalningskort, en administrationsavgift.

Betalningsanmärkning
En markering i ett register som indikerar att en person på något sätt har utelämnat en betalning som haft ett förutbestämt sista datum för inbetalning.

Billån
Ett billån innebär att man får ett lån av pengar avsedd för köp av bil. Lånet kan fås för köp av ny som begagnad bil där bilen får stå som säkerhet för lånet.

Blancolån
Ett lån utan säkerhet.

Borgensman
Person som går i god för låntagaren och ställer upp med säkerhet.

Borgenär
Den person som i ett avtal har en fordran gentemot låntagaren.

Dröjsmålsränta
Ränta och avgift som uppstår till följd av en fodran inte betalts i tid. Du blir alltså drabbad av en extra avgift på grund av att du inte följt avtalet.

Effektiv ränta
Den effektiva räntan visar hur mycket lånet totalt kostar med hänsyn till alla kreditkostnader angivet som en årlig räntesats.

Kontantinsats
Den del av den totala köpeskillingen som måste betalas in med kontanta medel. Förenklat är det skillnaden mellan den totala köpeskillingen och den del som du fått beviljat lån till.

Kreditprövning
Analys av en persons betalningsförmåga och risk att handskas med krediter.

Lånelöfte
Ett förhandsbesked att du uppfyller grundkraven för lån.

Låneskydd
En form av försäkring som hjälper dig att få tillbaka dina pengar om familjen skulle drabbas av till exempel ett plötsligt dödsfall.

Löptid
Tiden som lånet sträcker sig över med givna villkor.

Ränta
Priset för att låna pengar.

Stibor
Stockholm Interbank Offered Rate. En daglig referensränta som beräknas på ett genomsnitt av de räntor som bankerna ställer till varandra för lån.

Styrränta
Den ränta som Riksbanken tar ut för att låna ut till bankerna runt om i landet.

Uppläggningsavgift
Avgift för det administrativa arbetet vid ett lån.